แนวโน้ม (Trend) คืออะไร

แนวโน้ม (Trend) คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของกราฟราคาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจะจำแนกแนวโน้มตามทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาแนวโน้มของราคาจะประกอบด้วยกันอยู่ 3 แนวโน้มด้วยกัน ได้แก่

แนวโน้ม (Trend) คืออะไร

1. แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) คือ ราคาเคลื่อนที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย

2. แนวโน้มขาลง (Downtrend) คือ ราคาเคลื่อนที่ปรับตัวต่ำลง เนื่องจากว่ามีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ

3. แนวโน้มด้านข้าง (Sideway) คือ ราคาปรับตัวไปด้านข้าง ขึ้นและลงในกรอบ เนื่องจากว่ามีแรงซื้อและแรงขายใกล้เคียงกัน

แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)

แนวโน้มขาขึ้น หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ราคาสูงสุดที่ตามมาแต่ละครั้งจะสูงกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้า และแต่ละราคาต่ำสุดที่ตามมาจะสูงกว่าราคาต่ำสุดก่อนหน้าเช่นกัน หากแนวโน้มเป็นขาขึ้น นักเทรดจะต้องวางคำสั่ง Buy ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นถึงจะกำไร และ แนวโน้มขาขึ้นคือแนวโน้มกระทิงที่นักเทรดจะรู้กันดีนั้นเอง

แนวโน้มขาลง (Downtrend)

แนวโน้มขาลง หมายถึง ราคาสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าเดิม และจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าเดิม ราคาต่ำสุดที่ตามมาแต่ละครั้งจะต่ำกว่าราคาต่ำสุดก่อนหน้า และราคาสูงสุดที่ตามมาแต่ละครั้งจะต่ำกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้าเช่นกัน หากแนวโน้มเป็นขาลง นักเทรดจะต้องวางคำสั่ง Sell ในช่วงแนวโน้มขาลงถึงจะกำไรแนวโน้มขาลงคือแนวโน้มหมีที่นักเทรดจะรู้กันดีนั้นเอง

แนวโน้มออกข้าง (Sideway)

แนวโน้มออกข้าง หมายถึง แนวโน้มที่เป็นกลางเกิดขึ้นเมื่อราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่อยู่ภายในช่วงราคาที่ ผันผวนขึ้นและลงโดยไม่แสดงทิศทางขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ภาพรวมทั้งหมดคือไม่มีทิศทางที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่ควรจะหลีกเลี่ยง เนื่องจากราคามักจะอยู่ในช่วงที่จำกัด

แนวโน้มตามระยะเวลา

แนวโน้มระยะยาว

มีระยะเวลาตั้งแต่หลายเดือนไปจนถึงหลายปี แนวโน้มเหล่านี้มักจะถูกเปลี่ยนแปลงในวงจรธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

แนวโน้มระยะกลาง

มีระยะเวลาสองสามสัปดาห์ถึงสองสามเดือน แน้วโน้มเหล่านี้มักจะถูกเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นของนักเทรดและปัจจัยทางเทคนิค

แนวโน้มระยะสั้น

มีระยะเวลาสองสามวันจนไปจนถึงหนึ่งเดือน ซึ้งแน้วโน้มเหล่านี้มักเกิดจากความผันผวนที่เกิดขึ้นภายในเวลาไม่กี่วัน ปัจจัยหลักที่นี่คือข่าวปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขาย

ดูเพิ่มเติมสำหรับ คำศัพท์ Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้ 

รวบรวม คำศัพท์ Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้ <<<<<<คลิก

 

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ