Private Class Goo Invest

เรียน เทคนิค การวิเคราะห์กราฟ เป็นเนื้อหาที่เราออกแบบรูปแบบการสอนของเรา ให้เข้าใจง่าย เน้นการสอนแบบภาคปฏิบัติ ที่สอนจากกราฟจริง เพื่อเห็นภาคจริงจากตลาด  เนื้อหาจะเป็นการวิเคราะห์กราฟด้วย Technical Analysis สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์กราฟ ประกอบการตัดสินใจใน การลงทุนได้อย่างเหมาะสม 

เราเน้นการสอนด้วยเนื้อหา ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริง ตั้งแต่พื้นฐาน กระทั่งสามารถ สร้าง ระบบเทรด ด้วยตัวคุณเองได้ ด้วยการสร้างเงื่อนไขการเทรด ซึ่งอาจกินเวลาหลายเดือน นับตั้งแต่เริ่มสอน แต่ท่านสามารถเข้ามาเรียนซ้ำ กระทั่งเข้าใจเนื้อหา และเข้าใจหลักการในการเทรด ด้วยการซื้อคอร์สเรียนเพียงครั้งเดียว

รายละเอียดเนื้อหาคลาสเรียน

หลักสูตร เรียน ออนไลน์ การวิเคราะห์กราฟ LV 1 Goo Invest Trade

เรียน เทคนิค การวิเคราะห์กราฟ หลักสูตรการ สอนวิเคราะห์กราฟพื้นฐาน LV 1

เนื้อหาหลักสูตร LV 1.1

เนื้อหาใน LV 1.1 เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน และเริ่มลำดับความสำคัญของการเริ่มต้นการเทรด ด้วยการหาแนวโน้มตลาด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอันดับแรกในการวิเคราะห์ตลาดก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์หรือวางแผนการเทรดต่อไปโดยจะแนะนำเครื่องมือหรือวิธีการอ่านแนวโน้มสำหรับมือใหม่ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ 

เนื้อหาหลักสูตร LV 1.2

สำหรับเนื้อหาใน LV 1.2 จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก LV 1.1 เมื่อสามารถหาแนวโน้มได้แล้ว ก็เป็นการหาจุดพักตัว จุดกลับหรือ เครื่องมือที่จะช่วยหาการ Overbought Oversold เพื่อสร้างจังหวะในการซื้อขายให้ดียิ่งขึ้นและไม่ไปติดอยู่บนดอย รู้จังหวะสู้ จังหวะไล่ และพื้นฐานในการหาเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่จะเป็นพื้นฐานของ Price Action

เรียน เทคนิค การวิเคราะห์กราฟ หลักสูตรการ สอน Price Action และ จุดกลับตัว LV 2

เนื้อหาหลักสูตร LV 2.1

ในการวิเคราะห์ตลาดด้วยการอ่านตามอินดิเคเตอร์ อาจเป็นการส่งสัญญาณที่ช้าเกินไปเพราะสัญญาณจาก Indicator นั้นเกิดจากการนำราคามาประมวลผลสร้างเป็นตัวชี้วัดขึ้นมาเป็นเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง ในการเทรดนั้นต้องเป็นการวางแผนและคาดการณ์ตลาด ซึ่งหากจะหาจังหวะที่เราต้องคอยวิ่งตามราคาอยู่อาจไม่เพียงพอในการเทรด ในเนื้อหาของ LV 2 จะเป็นการคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดที่มักเกิดซ้ำๆแบบมีรูปแบบ

 • การหาสัญญาณกลับตัวด้วย Divergent Convergent
 • Higher highs and lower lows
 • Direction Nondirection
 • HH HL LL LH ด้วยกราฟเส้น Day

เนื้อหาหลักสูตร LV 2.2

 • Channel
 • Pivot แจก Indicator ช่วยหา Pivot ฟรี
 • สัญญาณรูปแบบแท่งเทียน
 • ความสัมพันธ์แท่งเทียน
 • การวิเคราะห์หลาย Time Frame

เรียน เทคนิค การวิเคราะห์กราฟ หลักสูตรการ สอน Money Management LV 3

สิ่งสำคัญไม่ใช่มีเพียงแต่กลยุทธ์ในการเทรดเท่านั้นแต่การบริหารจัดการเงินทุนนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะความผิดพลาดนั้นมักเกิดอยู่บ่อยครั้งหรือตลาดอาจไม่เป็นไปตามการวิเคราะห์ที่เราคาดการณ์ การวิเคราะห์นั้นเป็นเพียงการคาดการณ์อนาคตเท่านั้นไม่มีใครที่จะสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้ การบริหารเงินทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างอย่างยิ่ง และยังเป็นกลยุทธ์ที่สามารถช่วยแก้สถานการณ์ความผิดพลาดได้อีกด้วย โดยการสร้างกลยุทธ์โดยใช้การจัดการเงินทุนเข้ามาเป็นตัวแปลในการวางแผนการเทรด

เนื้อหาหลักสูตร การจัดการเงินทุน Money Management LV 3.1

 • ทฤษฎี Dow Theory
 • Zero Sum Game (Market Cycle)
 • จิตวิทยาการเทรดปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเทรดของเทรดเดอร์
 • เทรด ZONE เพื่อช่วยให้คุณวางแผนการจัดการเงินแบบมีคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร การจัดการเงินทุน Money Management LV 3.2

 • การจัดการเงินทุน Money Management
 • Margin สภาพคล่องคงเหลือที่จำเป็นต่อการบริหารการเทรด
 • Risk Ratio, Win Rate
 • martingale system
 • การลงทุนแบบถัวเฉลี่ต้นทุน DCA (dollar-cost averaging)
 • หลักการดอกเบี้ยทบต้นที่จะสามารถทำให้พอร์ตของคุณโตแบบก้าวกระโดด
 • การเทรดแบบ มาจิ้นนอกพอร์ต overtrade

หลักสูตรการ สอน การสร้างระบบเทรด LV 4

คอร์สสำหรับนักเทรดที่มีประสบการ์ในการเทรดมาระยะหนึ่งแต่ยังไม่สามารถสร้างระบบเทรดที่ชัดเจนให้กับตัวเอง ซึ่งจะเป็นการออกแบบกลยุทธ์ส่วนตัวให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคุณ โดยที่ท่านสามารถใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้ตามปรกติ และยังสามารถช่วยให้คุณลดการใช้อารมณ์ในการเทรดลงเพื่อการการของคุณจะมีรูปแบบการเข้าออกที่ชัดเจน

เนื้อหาหลักสูตร สอน การสร้างระบบเทรด LV 4.1

 • การสร้างเงื่อนไขจากกลยุทธ์พร้อมตัวอย่างกลยุทธ์ต่าง
 • การบันทึกการเทรดและวิเคราะห์ระบบ
 • การเลือกใช้การบริหารจัดการเงินที่เหมาะกับระบบเทรด

เนื้อหาหลักสูตร สอน การสร้างระบบเทรด LV 4.2

 • นำเสนอกลยุทธ์การเทรดของคุณ
 • ส่งรายงานบันทึกเงื่อนไขการเทรด
 • วิเคราะห์หาข้อดีข้อเสียของระบบเพื่อปรับใช้กลยุทธ์ของคุณ
 • แลกเปลี่ยนกลยุทธ์จากนักเทรดอื่นๆ

*ท่านสามารถเข้าร่วม นำเสนอกลยุทธ์ และช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์ จากผู้เรียนจากรุ่นอื่นๆได้เพื่อให้ท่านมีทางเลือก กลยุทธ์ที่หลากหลาย มากขึ้นยิ่งขึ้น และมีระบบการเทรดที่หลากหลายทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น