Categories
ความรู้ทั่วไป

Swap (สว็อป) คืออะไร

Swap (สว็อป) คืออะไร

Swap (สว็อป) คืออะไร

Swap (สว็อป) คืออะไร

สว็อป คือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นกับคำสั่งซื้อขายที่เปิดข้ามคืนทุกๆ เป็นดอกเบี้ยที่นักลงทุนจะได้รับหรือต้องเสีย ในทุกๆครั้งที่มีการเทรดซื้อขายออเดอร์แบบข้ามคืน จนกว่าเราจะปิดคำสั่งซื้อขายนั้นโดยอาจมีการเรียกเก็บสว็อปดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อถือออเดอร์ข้ามไปหลายๆ วัน หรือเป็นเดือน ค่าสว็อปมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยเครื่องมือการซื้อขายแต่ละรายการจะกำหนดค่าสว็อปเหล่านี้ไว้อยู่แล้ว และค่าสว็อป จะขึ้นอยู่กับการแปรผันตามอัตราดอกเบี้ย หรือ ของแต่ละสกุลเงิน ดังนั้น แต่ละช่วงเวลา อัตรา Swap จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ แต่ เครื่องมือทางการเงินประเภทหุ้นและ Cryptocurrency ทั้งหมดนั้นไม่มีค่าสว็อป จะเห็นว่า Swap นั้นมีตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ย Forex Swap ซึ่งแต่ละโบรกเกอร์แต่ละเจ้าจะบวกค่าสวอป ไม่เท่ากัน บางทีก็แพงกว่าปกติ หรือ บางโบรกอาจจะถูกกว่าที่อื่นและบางที่อาจจะไม่มีค่าสว็อป ง่ายๆเลยก็ คือ ประเภทตราสาร: บางตราสารก็ไม่มีการเก็บค่า Swap เช่นพวกสกุลเงินดิจิทัล ส่วนประเภทที่มีค่าสว็อป ถ้าจะอธิบายแบบเข้าใจได้ง่ายๆเลยก็คือ ระยะเวลาที่เราถือออเดอร์ ยิ่งถือสัญญาไว้นาน ค่า Swap จะยิ่งมากขึ้น และ แน่นอนว่า จำนวน Lot ยิ่งมาก ค่า Swap จะยิ่งมากขึ้นตามขนาดสัญญา ช่วงเวลาการถือข้ามคืน ตามเวลาไทย คือช่วง 4.00 – 5.00 น.
การคิดค่า Swap เป็นได้ทั้งต้นทุนและผลกำไร ทั้ง2แบบ เรียกว่า การคิดแบบที่มีค่าเป็นบวก( Debit ) และ ที่มีค่าเป็นลบ ( Credit )

* Swap เป็นบวก หมายถึงการถือออเดอร์ ข้ามคืนแล้วจะถูกคิดดอกเบี้ยเป็น บวก และจะได้รับดอกเบี้ยสำหรับออเดอร์ที่เปิดไว้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนวันที่ถือ
* Swap เป็นลบ หมายถึงการถือออเดอร์นั้น ๆ ข้ามคืนแล้วจะถูกคิดดอกเบี้ยเป็น ลบ และต้องเสียต้นทุนค่าธรรมเนียมของออเดอร์ที่เปิดไว้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนวันที่ถือ

ดูเพิ่มเติมสำหรับ คำศัพท์ Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้ 

รวบรวม คำศัพท์ Forex ที่เทรดเดอร์ต้องรู้ <<<<<<คลิก

 

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ