การลงทุนแบบ ESG

การลงทุนแบบ ESG การลงทุนอย่างยั่งยืน คือการลงทุน ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทน ในระยะยาว ความเสี่ยงต่ำ และ ไม่ผันผวนจนเกินไป เป็นแนวคิดการลงทุน ที่คำนึงถึงการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยวิเคราะห์โอกาส และ ความเสี่ยง ผ่านทางสิ่งแวดล้อม ที่ให้ผลตอบแทน มั่นคงในระยะยาว ลดผลกระทบเชิงลบ ต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การลงทุนแบบ ESG (Environmental, Social and Governance)

การลงทุนแบบ ESG

ESG คืออะไร?

ESG คืออะไร?

E คือ สิ่งแวดล้อม (Environment)

การบริหาร จัดการด้าน สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการ ในการจัดสรรสิ่งแวดล้อมนั้น ขึ้นอยู่กับ การดำเนินงาน ของแต่ละบริษัท แต่ละธุรกิจ ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ บริษัทนี้มีการบริหาร จัดการพลังงาน บริหารจัดการทางน้ำ บริหารจัดการทางขยะ บริหารการจัดการด้านมลพิษ เพื่อการฟื้นฟู สภาพแวดล้อม ที่มีผลกระทบ จากการทำงาน ของบริษัท ให้ดีขึ้น

S คือ สังคม (Social)

การมุ่งเน้น การปฏิบัติ ต่อพนักงาน อย่างเท่าเทียม และ เป็นธรรม เรื่องการดูแลสวัสดิการ ของพนักงาน ให้ค่าตอบแทน อย่างสมเหตุผล การส่งเสริม และพัฒนา พนักงาน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการประกอบธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ ต่อลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสังคม

G คือ การบริหารงานที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ (Governance)

การบริหารงานที่ดี โปร่งใส เป็นกลไก ในการขับเคลื่อนบริษัท ให้มีคุณค่า เพื่อให้กิจการ เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาท ของ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ ดูแลบริษัท ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมี บรรษัทภิบาล และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ที่มี ส่วนได้เสียของบริษัท

ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำลังมุ่งส่งเสริม การลงทุนอย่างยั่งยืน การลงทุนอย่างยั่งยืน ไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ในระยะสั้น แต่ได้รับความนิยมเป็นที่สนใจมานานหลายสิบปีแล้วอย่าง กองทุนรวม Pax World Fund กองทุนด้านความยั่งยืนแห่งแรกของโลก ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมมาตั้งแต่ปี 1972

สรุปโดยรวมว่า ข้อดีของ การลงทุนอย่างยั่งยืน นอกจากจะช่วย สร้างผลตอบแทน ที่ดีในระยะยาวแล้ว ยังมีโอกาสเติบโต ไปกับเทรนด์โลกในอนาคต บริษัทที่ใช้หลัก แนวการลงทุนอย่างยั่งยืน จะอยู่ในกลุ่มพลังงานสะอาด กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า กลุ่มพลังงาน ที่ช่วยลดมลภาวะ ทางการอากาศ มลภาวะที่มีพิษ นอกจากจะช่วยสังคม ยังช่วยลดความเสี่ยงของบริษัท ก็ยังจะอยู่ในเทรนด์อนาคตอีกด้วย ดังนั้น ESG จึงเป็นปัจจัยหลัก อีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับนำมาพิจารณาประกอบ การตัดสินใจ ในการลงทุน ขยายธุรกิจ อย่างไรกำไรตั้งแต่เริ่ม

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ