การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ คืออะไร

การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ คืออะไรในยุคปัจจุบันยุคสมัยใหม่เชื่อว่ามีหลายเหตุผลหลายปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะวัยนักศึกษาหรือ ว่าวัยเพิ่งเริ่มทำงาน มีความสนใจหันมาศึกษาเรื่องการลงทุนมากขึ้น เนื่องจากอยากสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเอง ที่สมัยนี้เรามักจะเรียกกันว่า วัยรุ่นสร้างตัว ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักการลงทุนแต่ละประเภทกันก่อน

การลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ หุ้นกู้ คืออะไร

การลงทุนตราสารหนี้ คืออะไร

คือการลงทุนระยะสั้น ที่นักลงทุนจะอยู่ในสถานะเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ อีกที มีความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัย เงินต้นไม่หาย โดยเฉพาะตราสารหนี้จากรัฐบาล แต่การลงทุนตราสารหนี้ เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำ หากมีภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จะทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง โดยตราสารหนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะมีการแบ่งออกไปแต่ละประเภทแบบแยกย่อย                                    

– รัฐบาล มีตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุไม่เกิน 365 วัน มีพันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 365 วัน

– ธนาคารแห่งประเทศ ตั๋วเงินธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น มีอายุไม่เกิน 365 วัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นตราสารหนี้ระยะยาวมีอายุตั้งแต่ 365 วัน                                            

– รัฐวิสาหกิจ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เป็นตราสารหนี้ระยะยาว มีอายุมากกว่า 365 วัน                          

2. บริษัทเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยกลุ่มนี้จะเรียกโดยรวมว่า หุ้นกู้ โดย ระยะสั้น มีอายุไม่เกิน 270 วัน ระยะยาว มีอายุตั้งแต่ 270 วัน

3. องค์กรต่างประเทศ ตราสารนี้จะเป็นตราสารหนี้ระยะยาว จะเรียกว่า ตราสารหนี้ต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นบริษัทต่างชาติ หรือ หน่วยงานภาครัฐต่างชาติก็ได้

ซึ้งการได้รับผลตอบแทนนั้น จะได้ในรูปของดอกเบี้ย และ รับเงินลงทุนคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา สำหรับระยะเวลาการลงทุนจะขึ้นอยู่กับชนิดของตราสารหนี้ มีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน

การลงทุนในรูปแบบหุ้นกู้คืออะไร

หุ้นกู้จัดเป็นตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหรือนักลงทุน “มีสถานะเป็นเจ้าหนี้”มีผลตอบแทนแน่นอนผลตอบแทนที่ได้จะมีความสม่ำเสมอและแน่นอนโดยอยู่ในรูปของดอกเบี้ยอายุตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของการลงทุนระยะยาวได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีเงินฝากเราสามารถคาดเดาผลตอบแทนได้มีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน

ถึงแม้ว่าการลงทุนที่กล่าวมาข้างต้นถึงจะจัดอยู่กลุ่มประเภทของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลประเมินความสามารถในการชำระหนี้และเช็คเครดิตจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยตัวของท่านเองเนื่องจากเป็นการลงทุนเราจึงต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบจึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงของประเภทของการลงทุนอย่างละเอียด

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ