LOGO Goo Invest
Categories
ข่าวหุ้น

ข่าว หุ้น ธุรกิจ 11 ตุลาคม 2564

ข่าวหุ้น เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน Goo Invest Trade

ข่าวหุ้นล่าสุด ข่าวเด่นวันนี้ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ราคาน้ำมัน" ดีเซล B7 ปรับลด 2 บาท มีผลวันนี้

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) และ บมจ.บางจาก ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ลดอย่างต่อเนื่อง มีการปรับลดราคาน้ำมัน ดีเซล B7 และ ดีเซล พรีเมียม B7 โดยน้ำมันดีเซล B7 และดีเซล พรีเมียม B7 ปรับลด 2 บาท/ลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลอื่นๆ และน้ำมันในกลุ่มเบนซินราคาคงเดิม มีผลวันนี้  (11 ตุลาคม 64 ) ตั้งแต่เวลา 05.00 .ที่ผ่านมา  สำหรับราคาน้ำมันวันนี้คือ

  • ดีเซลล์พรีเมียม B7 ราคา 33.06 บาท
  • ดีเซลล์ B7 ราคา 28.29 บาท
  • ดีเซลล์ B20 ราคา 28.04 บาท
  • เบนซิน ราคา 38.56 บาท
  • เบนซินแก็สโซฮอล์ 95 ราคา 31.15 บาท
  • เบนซินแก็สโซฮอล์ 91 ราคา 30.88 บาท
  • เบนซินแก็สโซฮอล์ E20 ราคา 29.64 บาท
  • เบนซินแก็สโซฮอล์ E21 ราคา 23.44 บาท

สำหรับราคาน้ำมันที่ลดลงเกิดจาก  กระทรวงพลังงาน ใช้วิธีการลดการผสมน้ำมันปาล์มลงเหลือร้อยละ 6 แทนร้อยละ 7 และร้อยละ 10 เนื่องจากน้ำมันปาล์มมีราคาสูงถึงลิตรละ 40 บาท ไม่ใช่การเปลี่ยนชนิดน้ำมัน ดังนั้นผู้ใช้ดีเซลสามารถเข้าเติมในหัวจ่าย B7 หรือ B10 โดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายที่หัวจ่ายน้ำมัน ก็จะได้น้ำมันคุณภาพเดียวกัน และราคาเท่ากัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 ตุลาคม  และหลังจากนั้น จะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมตามสถานการณ์

ทั้งนี้จากการรายงาน สำนักงานงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กระทรวงพลังงาน ระบุว่า เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อยู่ที่ 9,000 ล้านบาท และมีเงินไหลจากการเก็บผู้ใช้น้ำมันประเภทอื่น เพียงพอสำหรับการอุดหนุนราคาดีเซล ในช่วงเดือน ตุลาคม 64 และกฎหมายเปิดช่องสำหรับให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลง สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมหากมีความจำเป็น

ขอบคุณ : เฟสบุ๊คPTT Station, ไทยพีบีเอส

การตลาดของ DTAC ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คแซส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโทรคมนาคมไทย เป็นลบจากมีเสถียรภาพ และประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ที่ ‘AA(tha)’ นอกจากนี้ฟิทช์ได้ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-Term Rating) ของ DTAC ที่ ‘F1+(tha)’

  การปรับแนวโน้มเครดิตเป็นลบนี้ สะท้อนถึงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO Net Leverage) ของ DTAC ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาอยู่ที่ระดับ 2.3 เท่า ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2564 เป็นระดับที่ฟิทช์อาจพิจารณาปรับลดอันดับเครดิต จากการที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในระดับสูง อัตราส่วน FFO Net Leverage อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกและอยู่ในระดับสูงกว่า 2.3 เท่าอย่างต่อเนื่อง หากบริษัทยังคงจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูง DTAC อยู่ในช่วงที่มีการลงทุนในระดับสูง ในขณะที่การเติบโตของรายได้และกำไรอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ล่าช้า การจ่ายเงินปันผลในระดับที่สูง อาจลดความสามารถของ DTAC ในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สิน และส่งผลลบต่ออันดับเครดิต

 ฟิทช์มองว่าการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนที่สูง สะท้อนถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ความสามารถในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทน้อยลง การจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2563 และครึ่งปีแรกของปี 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 ในปี 2562 และร้อยละ 50 ในปี 2561

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และรักษาอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt/EBITDA) ต่ำกว่า 3 เท่า ฟิทช์คาดว่าเงินปันผลที่จ่ายในปี 2564 จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เทียบกับระดับเฉลี่ยที่ร้อยละ 19 ในช่วงปี 2561-2563

ทั้งนี้ ฟิทช์มองว่าสภาพคล่องของ DTAC สามารถบริหารจัดการได้ในปี 2564 โดยสภาพคล่องของ DTAC ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดที่อยู่ในระดับสูงจำนวน 7.1 พันล้านบาท และ วงเงินกู้ที่สามารถเบิกถอนได้จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 และ ความสามารถในการเข้าถึงตลาดเงินกู้ภายในประเทศ บริษัทมีหนี้จำนวน 1.1 หมื่นล้านบาท ที่ถึงกำหนดชำระใน 12 เดือนข้างหน้าจากครึ่งปีแรกของปี 2564 DTAC ได้มีการเบิกเงินกู้จำนวน 1.8 หมื่นล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เพื่อชำระคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดในปี 2564 และสนับสนุนการลงทุน

ขอบคุณ: สำนักข่าวอินโฟเควสท์