ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 30-03 พฤศจิกายน 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

เดิม 16.6B / คาด 16.3B (- ทอง)

เดิม -0.3% / คาด 0.0% (+ ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 19.8K / คาด 11.2K (- ทอง)

เดิม 7.3% / คาด 7.4% (+ ทอง)

เดิม 49.2 / คาด 49.2 (+- ทอง)

เดิม 6.4% / คาด 6.4% (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.3% (- ทอง)

เดิม 336K / คาด 178K (+ ทอง)

เดิม 3.8% / คาด 3.8% (+- ทอง)

เดิม 50.9 / คาด 50.9 (+- ทอง)

เดิม 53.6 / คาด 53.0 (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

เดิม 47.7 / คาด 47.1 (- ทอง)

เดิม 46.8 / คาด 46.3 (- ทอง)

เดิม 42.6 / คาด 42.6 (+- ทอง)

เดิม 40.7 / คาด 40.7 (+- ทอง)

เดิม 10K / คาด 14K (+ ทอง)

เดิม 43.0 / คาด 43.0 (+- ทอง)

เดิม 4-0-5 / คาด 2-0-7

เดิม 5.25% / คาด 5.25% (+- ทอง)

เดิม 210K / คาด 210K (+- ทอง)

เดิม 3.5% / คาด 4.2% (- ทอง)

เดิม 2.2% / คาด 0.4% (+ ทอง)

เดิม 1.2% / คาด 2.2% (- ทอง)

เดิม 74B / คาด 81B (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เดิม 0.0% / คาด -0.3% (- ทอง)

เดิม 45.2 / คาด 45.2 (+- ทอง)

เดิม 89K / คาด 149K (- ทอง)

เดิม 50.0 / คาด 50.0 (+- ทอง)

เดิม 49.0 / คาด 49.0 (+- ทอง)

เดิม 9.61M / คาด 9.34M (+ ทอง)

เดิม 43.8 / คาด 46.2 (- ทอง)

เดิม 0.5% / คาด 0.4% (+ ทอง)

เดิม 1.4M / คาด 1.5M (- ทอง)

เดิม 5.50% / คาด 5.50% (+- ทอง)

เดิม 15.7M / คาด 15.6M (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 31 ตุลาคม 2566

เดิม -0.5% / คาด 0.3%

เดิม 0.5% / คาด 0.1%

เดิม 0.4% / คาด 0.4% (+- ทอง)

เดิม -1.2% / คาด 0.5% (+ ทอง) 

เดิม -0.5% / คาด 0.2% (+ ทอง) 

เดิม -0.4% / คาด 0.1% (+ ทอง) 

เดิม 4.5% / คาด 4.2% (- ทอง)

เดิม 4.3% / คาด 3.1% (- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.4% (+ ทอง) 

เดิม 0.1% / คาด 0.0% (- ทอง)

เดิม 1.0% / คาด 1.0% (+- ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 1.8% (- ทอง)

เดิม 0.8% / คาด 0.5% (+ ทอง) 

เดิม 44.1% / คาด 45.0% (- ทอง)

เดิม 103.0 / คาด 100.1 (+ ทอง) 

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 30 ตุลาคม 2566

เดิม 0.3% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 3.5% / คาด 3.8% (+ ทอง) 

เดิม 0.0% / คาด -0.2% (- ทอง) 

เดิม 0.2% / คาด 0.1% (- ทอง) 

เดิม 45K / คาด 44K (- ทอง) 

เดิม 2.9B / คาด 2.4B (- ทอง)