ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 27-1 ธันวาคม 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 1 ธันวาคม 2566

เดิม 0.9% / คาด -0.4% 

เดิม 45.1 / คาด 45.6

เดิม 44.9 / คาด 45.3

เดิม 42.6 / คาด 42.6 (+- ทอง)

เดิม 42.3 / คาด 42.3 (+- ทอง)

เดิม 43.8 / คาด 43.8 (+- ทอง)

เดิม 46.7 / คาด 46.7 (+- ทอง)

เดิม 49.4 / คาด 49.4 (+- ทอง)

เดิม 46.7 / คาด 47.9 (- ทอง)

เดิม 45.1 / คาด 46.1 (+ ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.4% (+- ทอง) 

เดิม 15.5M / คาด 15.5M (+- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เดิม -0.8% / คาด 0.3% 

เดิม 0.2% / คาด -0.1% 

เดิม 0.1% / คาด 0.1% (+- ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 0.1% (+- ทอง)

เดิม 30K / คาด 21K (- ทอง)

เดิม 7.4% / คาด 7.4% (+- ทอง)

เดิม 4.2% / คาด 3.9% (- ทอง)

เดิม 2.9% / คาด 2.7% ( ทอง)

เดิม -0.2% / คาด -0.2% (+- ทอง)

เดิม 6.5% / คาด 6.5% (+- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 209K / คาด 219K (+ ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 0.7% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 44.0 / คาด 46.0 (- ทอง)

เดิม 1.1% / คาด -1.9% (+ ทอง)

เดิม -7B / คาด -8B (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เดิม -0.1% / คาด -0.1% (+- ทอง)

เดิม 1.6% / คาด -0.3% (- ทอง)

เดิม 0.0% / คาด -0.1% (- ทอง)

เดิม 3.5% / คาด 3.6% (+ ทอง)

เดิม -1.1% / คาด -0.2% (- ทอง)

เดิม 43K / คาด 45K (+ ทอง)

เดิม 0.5B / คาด 1.2B (+ ทอง)

เดิม 4.9% / คาด 5.0% (- ทอง)

เดิม 3.5% / คาด 3.5% (+- ทอง)

เดิม -86.8B / คาด -86.4B (- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.1% (+ ทอง)

เดิม 8.7M / คาด -1.7M (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เดิม -28.1 / คาด -28.2 (- ทอง)

เดิม -1.2% / คาด -0.9% (+ ทอง)

เดิม 0.8% / คาด 0.7% (- ทอง)

เดิม 2.2% / คาด 4.0% (- ทอง)

เดิม 0.6% / คาด 0.4% (+ ทอง)

เดิม 102.6 / คาด 101.0 (+ ทอง)

เดิม 3 / คาด 1 (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เดิม -36 / คาด -30

เดิม 759K / คาด 724K (+ ทอง)