ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 23-27 ตุลาคม 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 27 ตุลาคม 2566

เดิม 0.5% / คาด 0.2% (- ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 0.3% (- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.4% (+- ทอง) 

เดิม 0.5% / คาด 0.4% (- ทอง) 

เดิม 63.0 / คาด 63.0 (+- ทอง) 

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 26 ตุลาคม 2566

เดิม 11.6% / คาด 11.5% (+- ทอง)

เดิม -14 / คาด -16 (- ทอง)

เดิม 4.50% / คาด 4.50% (+- ทอง)

เดิม 2.1% / คาด 4.5% (- ทอง)

เดิม 198K / คาด 208K (+ ทอง)

เดิม 1.7% / คาด 2.7% (- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 1.9% (- ทอง)

เดิม -84.6B / คาด -86.2B (+ ทอง)

เดิม -0.1% / คาด 0.1% (- ทอง)

เดิม -7.1% / คาด -2.0% (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เดิม 85.7 / คาด 85.9 (+ ทอง)

เดิม -1.3% / คาด -1.7% (- ทอง)

เดิม 1.0% / คาด 1.0% (+- ทอง)

เดิม -14.4 / คาด -14.7 (- ทอง)

เดิม 675K / คาด 678K (- ทอง)

เดิม -4.5M / คาด -0.5M (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 24 ตุลาคม 2566

เดิม -26.5 / คาด -26.8 (- ทอง)

เดิม 0.9K / คาด 2.3K (+ ทอง)

เดิม 4.3% / คาด 4.3% (+- ทอง)

เดิม 44.2 / คาด 44.4 (+ ทอง)

เดิม 44.4 / คาด 44.9 (+ ทอง)

เดิม 39.6 / คาด 40.1 (+ ทอง)

เดิม 50.3 / คาด 50.1 (- ทอง)

เดิม 43.4 / คาด 43.6 (+ ทอง)

เดิม 48.7 / คาด 48.7 (+- ทอง)

เดิม 44.3 / คาด 44.7 (+ ทอง)

เดิม 44.3 / คาด 44.7 (+ ทอง)

เดิม 49.8 / คาด 49.5 (+ ทอง)

เดิม 50.1 / คาด 49.9 (+ ทอง)

เดิม 5 / คาด 3 (+ ทอง)