ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

เดิม -30 / คาด -28

เดิม -0.1% / คาด -0.1% (+- ทอง)

เดิม 86.9 / คาด 87.5 (+ ทอง)

เดิม -16.8 / คาด -15.0 (+ ทอง)

เดิม 50.0 / คาด 49.9 (+ ทอง)

เดิม 50.6 / คาด 50.4 (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

เดิม 42.8 / คาด 43.2 (+ ทอง)

เดิม 45.2 / คาด 45.6 (+ ทอง)

เดิม 40.8 / คาด 41.1 (+ ทอง)

เดิม 48.2 / คาด 48.4 (+ ทอง)

เดิม 43.1 / คาด 43.3 (+ ทอง)

เดิม 47.8 / คาด 48.0 (+ ทอง)

เดิม 44.8 / คาด 45.0 (+ ทอง)

เดิม 49.5 / คาด 49.5 (+- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เดิม -26 / คาด -25

เดิม 231K / คาด 226K (- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 4.6% / คาด -3.2%

เดิม -18 / คาด -18 (+- ทอง)

เดิม 60.4 / คาด 61.1 (- ทอง)

เดิม 3.6M / คาด 0.9M (+ ทอง)

เดิม 60B / คาด 1B (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เดิม -0.2% / คาด 0.0%

เดิม -0.7% / คาด -0.5% (- ทอง)