LOGO Goo Invest

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

   

/ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

เดิม 0.1% / คาด 0.4% (- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.5% (-ทอง)

เดิม -0.2% / คาด 0.0% (- ทอง)

เดิม 79.6% / คาด 79.5%  (+ ทอง)

เดิม 0.2% คาด 0.2% (+-ทอง)

เดิม 55 / คาด 56  (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

คาด 127.8B / เดิม 110.7B

เดิม 8.7% / คาด 8.2%

เดิม 7.1% / คาด 7.1% (+-ทอง)

เดิม -1.5% / คาด -0.2%

เดิม -0.5% / คาด -0.3%

เดิม 11.3% / คาด 10.9%

เดิม 3.5% / คาด 3.3%  (- ทอง)

เดิม 5.5% คาด 5.5% (+-ทอง)

เดิม 5.4% / คาด 5.4%

เดิม 1.49M / คาด 1.49M (+-ทอง)

เดิม 1.63M / คาด 1.48M  (+ ทอง)

เดิม 5.9M / คาด -2.0M  (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เดิม -1.4% / คาด -0.4%

เดิม 3.6B / คาด 2.5B

เดิม 237K / คาด 242K

เดิม -13.7 / คาด -10.2

เดิม -16 / คาด -16 (+- ทอง)

เดิม 4.30M / คาด 4.22M

เดิม -0.7% / คาด -0.6%

เดิม 49B / คาด 47B

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสำคัญ การ ประกาศดอกเบี้ยวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดยคาดการณ์วันนี้มีแนวโน้มสูงถึง 97 เปอร์เซ็นต์ ในการที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย ที่ประกาศโดย FED แต่อย่างไรก็ดียังมองว่าเป็นเพียงแรงกดดันในระยะสั้น เพราะหากมองตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมต่างๆ ค่อนข้างบ่งชี้หรือเป็นสัญญาณเตือนของการเข้าสู่ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย ที่จะส่งผลในระยะยาวต่อราคาทองคำ

 

วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำ 20 กรกฎาคม 2556 ทางเทคนิค

แนวโน้มราคาหากมองตาม Trend Line แนวโน้มใหญ่ ยังเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นแต่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาราคาได้มีการพักฐานลงมาจากจุดสูงสุดจับระดับราคา 2,080 ลงมาถึง 1890 แต่จากเส้นแนวโน้ม Trend Line ราคายังไม่สามารถหลุดแนวรับลงมาได้และมีแรงซื้อกลับจาก 1890 กลับมาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1980 ถึง 1990 ซึ่งเดิมเคยเป็น แนวรับ ใหญ่ระดับเดย์ และได้กลับมาทำหน้าที่เป็น แนวต้าน อีกครั้ง โดยหากราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1980 ถึง 1990 มองว่าแนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสพักฐานกลับลงมาที่แนวรับแรกบริเวณ 1960 และแนวรับที่ 2 ที่ 1940 วีดีโอวิเคราะห์เพิ่มเติม

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

เดิม -24 / คาด -26

เดิม 0.3% / คาด 0.2%

เดิม 19.2B / คาด 20.7B

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ