ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 20 ตุลาคม 2566

เดิม -21 / คาด -30 (+- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด -0.2% (+ทอง)

เดิม 0.4% / คาด -0.9% (-ทอง)

เดิม 10.8B / คาด 13.5B (+ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 18 ตุลาคม 2566

เดิม 6.7% / คาด 6.6% (- ทอง)

เดิม 6.2% / คาด 6.0% (- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.8% (+ ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.3% (+ ทอง)

เดิม 9.1% / คาด 8.9% (- ทอง)

เดิม 6.38B / คาด 6.05B (- ทอง)

เดิม 0.6% / คาด -0.5% (- ทอง)

เดิม 4.5% / คาด 4.5% (+- ทอง)

เดิม 4.3% / คาด 4.3% (+- ทอง)

เดิม 1.54M / คาด 1.45M (+ ทอง)

เดิม 1.28M / คาด 1.39M (- ทอง)

เดิม 10.2M / คาด -0.5M (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17 ตุลาคม 2566

เดิม 8.5% / คาด 8.3% (- ทอง)

เดิม -11.4 / คาด -9.1 (+ ทอง)

เดิม -8.9 / คาด -7.7

เดิม 0.6% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 0.6% / คาด 0.3% (+ ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.0%

เดิม 79.7% / คาด 79.6%

เดิม 0.0% / คาด 0.3%

เดิม 45 / คาด 44

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 16 ตุลาคม 2566

เดิม 0.2% / คาด 0.3% (+ ทอง)

เดิม 2.9B / คาด 5.4B (+ ทอง)

เดิม 1.9 / คาด -6.4 (+ ทอง)