ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เดิม -0.9% / คาด 0.5% (+ ทอง)

เดิม 27.7B / คาด 20.3B (- ทอง)

เดิม 4.2% / คาด 4.2% (+- ทอง)

เดิม 2.9% / คาด 2.9% (+- ทอง)

เดิม 1.47M / คาด 1.45M (+ ทอง)

เดิม 1.36M / คาด 1.35M (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เดิม 2.07B / คาด 3.45B (+ ทอง)

เดิม 217K / คาด 221K (+ ทอง)

เดิม -9.0 / คาด -10.4 (+ ทอง)

เดิม 0.1% / คาด -0.3% (+ ทอง)

เดิม 0.3% / คาด -0.4% (+ ทอง)

เดิม 79.7% / คาด 79.4% (+ ทอง)

เดิม 40 / คาด 40 (+- ทอง)

เดิม 63.5B / คาด 89.4B

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 6.7% / คาด 4.7% (- ทอง)

เดิม 6.1% / คาด 5.7% (- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.1% (- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.1% (- ทอง)

เดิม 8.9% / คาด 6.6% (- ทอง)

เดิม 0.1% / คาด 0.1% (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด -0.8% (- ทอง)

เดิม 0.6% / คาด -0.9% (- ทอง)

เดิม 11.9B / คาด 6.6B (- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม 0.6% / คาด -0.1% (+ ทอง)

เดิม -4.6 / คาด -3.3 (- ทอง)

เดิม 0.5% / คาด 0.1% (+ ทอง)

เดิม 0.7% / คาด -0.3% (+ ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.4% (+- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เดิม 20.4K / คาด 15.0K (- ทอง)

เดิม 8.1% / คาด 7.4% (- ทอง)

เดิม 4.2% / คาด 4.2% (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม -0.1% / คาด -0.1% (+- ทอง)

เดิม 2.3 / คาด 6.1 (+ ทอง)

เดิม -1.1 / คาด 4.9 (+ ทอง)

เดิม 90.8 / คาด 90.6 (+ ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม 0.4% / คาด 0.1% (+ ทอง)

เดิม 3.7% / คาด 3.3% (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566