ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 06-10 พฤศจิกายน 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

เดิม 0.2% / คาด 0.0% (- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด -0.1% (- ทอง)

เดิม -0.5% / คาด -0.5% (+- ทอง)

เดิม -16.0B / คาด -15.3B (+ ทอง)

เดิม 0.1% / คาด -0.2% (- ทอง)

เดิม 0.7% / คาด -0.1% (+ ทอง)

เดิม -0.8% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 4.1% / คาด -3.2% (- ทอง)

เดิม 0.0% / คาด 0.0% (- ทอง)

เดิม 63.8 / คาด 63.7 (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เดิม -0.2% / คาด -0.1% (+ ทอง)

เดิม -0.4% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 0.6% / คาด 0.5% (- ทอง)

เดิม -58.3B / คาด -59.7B (+ ทอง)

เดิม 36.3 / คาด 40.2 (- ทอง)

เดิม -15.6B / คาด 8.8B (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

เดิม 3.9% / คาด -1.3% ( -ทอง)

เดิม 50.5 / คาด 49.4 ( -ทอง)

เดิม 49.9 / คาด 48.7 ( -ทอง)

เดิม 46.1 / คาด 46.1 (+- ทอง)

เดิม 48.0 / คาด 48.0 (+- ทอง)

เดิม 47.8 / คาด 47.8 (+- ทอง)

เดิม -21.9 / คาด -22.2 ( -ทอง)

เดิม 45.0 / คาด 46.1 ( +ทอง)