ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 8 ธันวาคม 2566

เดิม -0.4% / คาด -0.4% (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.3% (- ทอง)

เดิม 150K / คาด 185K (- ทอง)

เดิม 3.9% / คาด 3.9% (+- ทอง)

เดิม 61.3 / คาด 62.0 (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 7 ธันวาคม 2566

เดิม -1.4% / คาด 0.1% (+ ทอง)

เดิม 1.1% / คาด 0.3% (- ทอง)

เดิม -8.9B / คาด -8.5B (+ทอง)

เดิม 0.0% / คาด -0.4% (- ทอง)

เดิม 0.3% / คาด 0.3% (+- ทอง)

เดิม -0.3% / คาด -0.1% (+ ทอง) 

เดิม -0.1% / คาด -0.1% (+- ทอง)

เดิม 218K / คาด 221K (+ทอง)

เดิม -0.2% / คาด -0.2% (+- ทอง)

เดิม 10B / คาด -110B(+ทอง)

เดิม 9.1B / คาด 8.3B (+ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 6 ธันวาคม 2566

เดิม 0.2% / คาด 0.2% (+- ทอง)

เดิม 45.6 / คาด 46.7 (+ ทอง)

เดิม -0.3% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 113K / คาด 131K (- ทอง)

เดิม 4.7% / คาด 4.8% (- ทอง)

เดิม -0.8% / คาด -0.9% (+ ทอง)

เดิม -61.5B / คาด -64.1B

เดิม 1.6M / คาด -1.3M (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 5 ธันวาคม 2566

เดิม -0.5% / คาด 0.2% (+ ทอง)

เดิม 51.1 / คาด 51.6 (+ ทอง)

เดิม 47.7 / คาด 48.3 (+ ทอง)

เดิม 45.3 / คาด 45.3 (+- ทอง)

เดิม 48.7 / คาด 48.7 (+- ทอง)

เดิม 48.2 / คาด 48.2 (+- ทอง)

เดิม 50.5 / คาด 50.5 (+- ทอง)

เดิม 0.5% / คาด 0.2% (- ทอง)

เดิม 50.8 / คาด 50.8 (+- ทอง)

เดิม 51.8 / คาด 52.2 (- ทอง)

เดิม 9.55M / คาด 9.31M (+ ทอง)

เดิม 44.5 / คาด 45.2 (- ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 4 ธันวาคม 2566

เดิม 16.5B / คาด 17.1B

เดิม 36.9K / คาด 28.1K

เดิม -18.6 / คาด -15.0

เดิม 2.8% / คาด -2.7%