ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันนี้

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11-15 ธันวาคม 2566

รับชมบท วิเคราะห์ราคาทองคำ แบบ Real Time ในรูปแบบการ Live หรือย้อนหลัง ได้ทุกวันทั้งบน Youtube และ Facebook 

ตารางเวลา Live Goo Invest Channel

จันทร์ – ศุกร์ รอบเช้า 08.00-09.30น. รอบเย็น 20.00-21.00น.

วันเสาร์ 10.30-11.30น.

ติดตามเราช่องทางด้านล่าง

ไม่มีคาดการณ์หรือคาดการณ์ไม่ส่งผลต่อราคา

/คาดการณ์บวกทอง

/คาดการณ์ลบทอง

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 14 ธันวาคม 2566

เดิม -63% / คาด -57% 

เดิม 3-0-6 / คาด 2-0-7

เดิม 5.25% / คาด 5.25% (+- ทอง)

เดิม 4.50% / คาด 4.50% (+- ทอง)

เดิม 0.1% / คาด -0.1% 

เดิม -0.1% / คาด -0.1% (+- ทอง)

เดิม 220K / คาด 219K 

เดิม -0.8 / คาด -0.7%

เดิม 0.4% / คาด 0.0%

เดิม -117B 

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 13 ธันวาคม 2566

เดิม 0.2% / คาด -0.1% 

เดิม 0.4% / คาด -0.2% 

เดิม -14.3B% / คาด -14.1B% 

เดิม -0.1% / คาด 0.2% 

เดิม 0.0% / คาด -0.1% 

เดิม 0.1% / คาด 0.0% 

เดิม 7.6% / คาด 7.6% (+- ทอง) 

เดิม -1.1% / คาด -0.3% 

เดิม 0.0% / คาด 0.2% 

เดิม -0.5% / คาด 0.0% 

เดิม -0.4% / 

เดิม -4.6M / คาด -1.9M 

เดิม 5.50% / คาด 5.50% (+- ทอง) 

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 12 ธันวาคม 2566

เดิม -0.7% / คาด -0.1% (+ ทอง)

เดิม 17.8K / คาด 20.3K (+ ทอง)

เดิม 7.9% / คาด 7.6% (- ทอง)

เดิม 4.2% / คาด 4.2% (+- ทอง)

เดิม 13.8 / คาด 12.0 (- ทอง)

เดิม 9.8 / คาด 8.9 (- ทอง)

เดิม 90.7 / คาด 90.7 (+- ทอง)

เดิม 0.2% / คาด 0.3% (- ทอง)

เดิม 0.0% / คาด 0.0% (+- ทอง) 

เดิม 3.2% / คาด (+ ทอง)

เดิม 0.1%  

เดิม -66.6B / คาด -293.5B (+ ทอง)

ตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจวันที่ 11 ธันวาคม 2566

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ