LOGO Goo Invest

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24-28 กรกฎาคม 2566

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 28 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-28-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

28 กรกฎาคม 2566 1957.09

S1 1932.15, S2 1917.69, S3 1892.66

R1 1971.64, R2 1996.58, R3 2011.13

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

TF H1 วิเคราะห์ แนวโน้มราคาทองคำด้วย Downthery 26 กรกฏาคม goo invest

ราคาทองคำใน Time Frame H1 ยกตัวทำ New High ซึ่งสามารถทะลุ แนวต้าน บริเวณ โดยทะลุแนวต้านที่ระดับราคา 1968 ขึ้นมาได้ และยังคงมองเป้าหมายที่หายเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับราคา 1985 หากมองตามแนวโน้มหลักใน Time Frame ระดับ 4 ชั่วโมงโดยการเคลื่อนตัวหลักยังเป็นไปในทิศทางขาขึ้นหากมองจากภาพท่านจะเห็นเส้นสีส้ม ที่ได้วาดไว้ให้ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวหลักโดยหากมองตามทฤษฎี Downthery ท่านจะเห็นว่าราคาจากเส้นสีส้มที่วาดไว้ให้ยังคงยกตัวทำ Hi และ low ที่สูงขึ้น

แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีการพักตัวในระดับ H1 ท่านจะเห็นแนวโน้มของ 1 ชั่วโมงมีการปรับตัวลงมาโดยมีการทำไฮโลที่ต่ำลงแต่ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ราคาได้ขึ้นทะลุทำ High เป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ราคาเป็นไปตามแนวโน้มหลัก โดยขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1985 หรืออาจจะมีการยกตัวทำให้เล็กน้อยหากวิเคราะห์จากเส้นสีส้มตาม ทฤษฎี Downthery ที่ระดับราคา

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-26-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

26 กรกฎาคม 2566 1960.20

S1 1955.11, S2 1946.06, S3 1940.97

R1 1969.25, R2 1974.34, R3 1983.39

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 25 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-25-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

24 กรกฎาคม 2566 1963.99

S1 1954.35, S2 1947.03, S3 1937.40

R1 1971.29, R2 1980.94, R3 1988.24

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-24-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

25 กรกฎาคม 2566 1961.45

S1 1955.08, S2 1950.65, S3 1944.30

R1 1965.88, R2 1972.22, R3 1976.66

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำ

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24-28 กรกฎาคม 2566

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 28 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-28-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

28 กรกฎาคม 2566 1957.09

S1 1932.15, S2 1917.69, S3 1892.66

R1 1971.64, R2 1996.58, R3 2011.13

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

TF H1 วิเคราะห์ แนวโน้มราคาทองคำด้วย Downthery 26 กรกฏาคม goo invest

ราคาทองคำใน Time Frame H1 ยกตัวทำ New High ซึ่งสามารถทะลุ แนวต้าน บริเวณ โดยทะลุแนวต้านที่ระดับราคา 1968 ขึ้นมาได้ และยังคงมองเป้าหมายที่หายเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับราคา 1985 หากมองตามแนวโน้มหลักใน Time Frame ระดับ 4 ชั่วโมงโดยการเคลื่อนตัวหลักยังเป็นไปในทิศทางขาขึ้นหากมองจากภาพท่านจะเห็นเส้นสีส้ม ที่ได้วาดไว้ให้ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวหลักโดยหากมองตามทฤษฎี Downthery ท่านจะเห็นว่าราคาจากเส้นสีส้มที่วาดไว้ให้ยังคงยกตัวทำ Hi และ low ที่สูงขึ้น

แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีการพักตัวในระดับ H1 ท่านจะเห็นแนวโน้มของ 1 ชั่วโมงมีการปรับตัวลงมาโดยมีการทำไฮโลที่ต่ำลงแต่ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ราคาได้ขึ้นทะลุทำ High เป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ราคาเป็นไปตามแนวโน้มหลัก โดยขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1985 หรืออาจจะมีการยกตัวทำให้เล็กน้อยหากวิเคราะห์จากเส้นสีส้มตาม ทฤษฎี Downthery ที่ระดับราคา

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-26-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

26 กรกฎาคม 2566 1960.20

S1 1955.11, S2 1946.06, S3 1940.97

R1 1969.25, R2 1974.34, R3 1983.39

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 25 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-25-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

24 กรกฎาคม 2566 1963.99

S1 1954.35, S2 1947.03, S3 1937.40

R1 1971.29, R2 1980.94, R3 1988.24

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-24-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

25 กรกฎาคม 2566 1961.45

S1 1955.08, S2 1950.65, S3 1944.30

R1 1965.88, R2 1972.22, R3 1976.66

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24-28 กรกฎาคม 2566

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 28 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-28-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

28 กรกฎาคม 2566 1957.09

S1 1932.15, S2 1917.69, S3 1892.66

R1 1971.64, R2 1996.58, R3 2011.13

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

TF H1 วิเคราะห์ แนวโน้มราคาทองคำด้วย Downthery 26 กรกฏาคม goo invest

ราคาทองคำใน Time Frame H1 ยกตัวทำ New High ซึ่งสามารถทะลุ แนวต้าน บริเวณ โดยทะลุแนวต้านที่ระดับราคา 1968 ขึ้นมาได้ และยังคงมองเป้าหมายที่หายเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับราคา 1985 หากมองตามแนวโน้มหลักใน Time Frame ระดับ 4 ชั่วโมงโดยการเคลื่อนตัวหลักยังเป็นไปในทิศทางขาขึ้นหากมองจากภาพท่านจะเห็นเส้นสีส้ม ที่ได้วาดไว้ให้ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวหลักโดยหากมองตามทฤษฎี Downthery ท่านจะเห็นว่าราคาจากเส้นสีส้มที่วาดไว้ให้ยังคงยกตัวทำ Hi และ low ที่สูงขึ้น

แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีการพักตัวในระดับ H1 ท่านจะเห็นแนวโน้มของ 1 ชั่วโมงมีการปรับตัวลงมาโดยมีการทำไฮโลที่ต่ำลงแต่ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ราคาได้ขึ้นทะลุทำ High เป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ราคาเป็นไปตามแนวโน้มหลัก โดยขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1985 หรืออาจจะมีการยกตัวทำให้เล็กน้อยหากวิเคราะห์จากเส้นสีส้มตาม ทฤษฎี Downthery ที่ระดับราคา

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-26-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

26 กรกฎาคม 2566 1960.20

S1 1955.11, S2 1946.06, S3 1940.97

R1 1969.25, R2 1974.34, R3 1983.39

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 25 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-25-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

24 กรกฎาคม 2566 1963.99

S1 1954.35, S2 1947.03, S3 1937.40

R1 1971.29, R2 1980.94, R3 1988.24

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-24-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

25 กรกฎาคม 2566 1961.45

S1 1955.08, S2 1950.65, S3 1944.30

R1 1965.88, R2 1972.22, R3 1976.66

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24-28 กรกฎาคม 2566

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 28 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-28-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

28 กรกฎาคม 2566 1957.09

S1 1932.15, S2 1917.69, S3 1892.66

R1 1971.64, R2 1996.58, R3 2011.13

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

TF H1 วิเคราะห์ แนวโน้มราคาทองคำด้วย Downthery 26 กรกฏาคม goo invest

ราคาทองคำใน Time Frame H1 ยกตัวทำ New High ซึ่งสามารถทะลุ แนวต้าน บริเวณ โดยทะลุแนวต้านที่ระดับราคา 1968 ขึ้นมาได้ และยังคงมองเป้าหมายที่หายเดิมของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ระดับราคา 1985 หากมองตามแนวโน้มหลักใน Time Frame ระดับ 4 ชั่วโมงโดยการเคลื่อนตัวหลักยังเป็นไปในทิศทางขาขึ้นหากมองจากภาพท่านจะเห็นเส้นสีส้ม ที่ได้วาดไว้ให้ซึ่งเป็นการเคลื่อนตัวหลักโดยหากมองตามทฤษฎี Downthery ท่านจะเห็นว่าราคาจากเส้นสีส้มที่วาดไว้ให้ยังคงยกตัวทำ Hi และ low ที่สูงขึ้น

แต่ในช่วงที่ผ่านมา มีการพักตัวในระดับ H1 ท่านจะเห็นแนวโน้มของ 1 ชั่วโมงมีการปรับตัวลงมาโดยมีการทำไฮโลที่ต่ำลงแต่ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้ราคาได้ขึ้นทะลุทำ High เป็นครั้งแรกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ราคาเป็นไปตามแนวโน้มหลัก โดยขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1985 หรืออาจจะมีการยกตัวทำให้เล็กน้อยหากวิเคราะห์จากเส้นสีส้มตาม ทฤษฎี Downthery ที่ระดับราคา

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 26 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-26-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

26 กรกฎาคม 2566 1960.20

S1 1955.11, S2 1946.06, S3 1940.97

R1 1969.25, R2 1974.34, R3 1983.39

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 25 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-25-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

24 กรกฎาคม 2566 1963.99

S1 1954.35, S2 1947.03, S3 1937.40

R1 1971.29, R2 1980.94, R3 1988.24

บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 24 กรกฎาคม 2566

Pivot-Point-24-กรกฎาคม-2566-gooinvest

 

Pivot Point

25 กรกฎาคม 2566 1961.45

S1 1955.08, S2 1950.65, S3 1944.30

R1 1965.88, R2 1972.22, R3 1976.66